Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

W dniu 24 lipca 2017 r. wpłynęła oferta złożona przez Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie  Ratunkowe w Białobrzegach.

Art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.) wprowadza możliwość zlecania zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
i uruchamiany jest na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

Organizacja składa wniosek wraz z ofertą do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Oferta realizacji zadania publicznego jest składana na wzorze zgodnym
z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

Oferta musi spełnić następujące warunki:

    - musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym,

    - wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć 10 tys. zł,

    - zadanie musi być realizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni.

Po złożeniu oferty przez organizację – na 7 dni oferta zamieszczana jest w formacie PDF w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wysmierzyce.pl, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Wyśmierzycach www.wysmierzyce.pl. W ciągu 7 dni od zamieszczenia każdy ma możliwość zgłoszenia uwag do oferty. Po upływie tego terminu, po rozpatrzeniu uwag oraz uznaniu celowości zadania Burmistrz Wyśmierzyc podejmuje decyzje o zleceniu zadania i niezwłocznie zawiera
z organizacją umowę o przyznanie dotacji na jego realizację.

Do tak zlecanych zadań ustawodawca wprowadza dwa dodatkowe ograniczenia:

   - łączna kwota środków przekazywanych w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert dla jednej organizacji nie może w danym roku kalendarzowym przekraczać kwoty 20 tys. zł,

   - wysokość środków przyznanych przez organ wykonawczy w tym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3221
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Wyśmierzycach
Nazwa dokumentu: OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - Bezpieczeństwo na obszarach wodnych na terenie gminy Wyśmierzyce
Skrócony opis: OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ POWIATOWE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W BIAŁOBRZEGACH
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Wilewska
Osoba, która udostępnia informację: Katarzyna Wilewska
Data wytworzenia informacji: 28.07.2017
Data udostępnienia informacji: 28.07.2017 07:42:43
Data ostatniej aktualizacji: 28.07.2017 07:40:04
Rejestr zmian