Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Głosowanie przez pełnomocnika

 

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą

75 lat lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy;

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

3) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

4) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 

Nie mają prawa do głosowania przez pełnomocnika wyborcy przebywający w:

- zakładach leczniczych,

- domach pomocy społecznej,

- zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych, a także wyborcy głosujący korespondencyjnie.

 

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie,
co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie
do głosowania.

 

Pełnomocnikiem nie mogą być:

- osoby wchodzące w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

- mężowie zaufania;

- kandydaci w danych wyborach.

 

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

 

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do Burmistrza Wyśmierzyc najpóźniej do 9 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 1 maja 2020 r.

Wniosek musi być podpisany przez wnoszącego o sporządzenie aktu pełnomocnictwa lub przez osobę mającą być pełnomocnikiem w przypadku, gdy wnioskujący nie może lub nie umie podpisać wniosku.

 

Wymagane dokumenty:

- wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

 

Do wniosku należy dołączyć:

- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa;

- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności;

- kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa

 

 

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie przed Burmistrzem Wyśmierzyc lub przed innym pracownikiem Urzędu Miejskiego
w Wyśmierzycach upoważnionym przez Burmistrza Wyśmierzyc do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

 

 

Wyborca ma prawo cofnąć pełnomocnictwo:

 

1) głosując osobiście, jeśli nie zagłosował przed nim jego pełnomocnik (głosowanie osobiste unieważnia pełnomocnictwo);

2) składając stosowne oświadczenie:

- Burmistrzowi Wyśmierzyc najpóźniej do dnia 8 maja 2020 r.,

- właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania, jeśli nie zagłosował wcześniej jego pełnomocnik (głosowanie osobiste unieważnia pełnomocnictwo).

 

Podstawa prawna:

 

- Ustawa z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 684ze zm.);

 

- Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020r., poz.184);

 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1724 ze zm.).

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 2108
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski Wyśmierzyce
Nazwa dokumentu: głosowanie przez pełnomocnika
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Ogorzałek
Osoba, która udostępnia informację: Katarzyna Ogorzałek
Data wytworzenia informacji: 25.03.2020
Data udostępnienia informacji: 25.03.2020 11:40:47
Data ostatniej aktualizacji: 25.03.2020 11:40:15
Rejestr zmian