Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Spis dokumentów1. realizacja zadań objętych w ,,programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy wyśmierzyce w 2021 roku”2. Zapytanie II - realizacja zadań objętych w ,,Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyśmierzyce w 2021 roku”3. Zakup i dostawa kruszywa drogowego4. Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej nr 263 we wsi Wólka Kożuchowska5. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Wyśmierzycach 6. Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku byłego ośrodka zdrowia w Kostrzynie w ramach zadania pn.,, Przebudowa budynku byłego ośrodka zdrowia w Kostrzynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części na Przedszkole”.7. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wyśmierzyce.8. zakup i dostawa 156 ton żużla (6 patelni) na potrzeby remontu dróg gminnych9. ZAKUP I DOSTAWA 156 TON ŻUŻLA (6 PATELNI) NA POTRZEBY REMONTU DRÓG GMINNYCH - ZAPYTANIE II10. Mechaniczne koszenie poboczy dróg gminnych11. Przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie12. opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla projektu „Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Wyśmierzyce”.13. Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kostrzyn, gmina Wyśmierzyce”. 14. wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wyśmierzyce na lata 2021 – 202415. „Zakup i sukcesywna dostawa węgla kamiennego - kostki oraz ekogroszku na sezon grzewczy 2021/2022”16. „Wymiana istniejących opraw oświetlenia ulicznego na LED na istniejących słupach oraz montaż słupów” 17. „Wykonanie w roku szkolnym 2021/2022 usługi przewozu dzieci i młodzieży na podstawie biletów miesięcznych do publicznych placówek oświatowych w gminie Wyśmierzyce tj: Publicznego Przedszkola w Wyśmierzycach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wyśmierzycach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostrzynie”.18. Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla projektu „Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Wyśmierzyce”19. opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kostrzyn, gmina Wyśmierzyce”20. Wymiana istniejących opraw oświetlenia ulicznego na LED na istniejących słupach oraz montaż słupów
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3816
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski Wyśmierzyce
Nazwa dokumentu: 2021
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Ogorzałek
Osoba, która udostępnia informację: Katarzyna Ogorzałek
Data wytworzenia informacji: 19.01.2021
Data udostępnienia informacji: 19.01.2021 13:30:06
Data ostatniej aktualizacji: 19.01.2021 13:29:05
Rejestr zmian